Cennik usług

Specyfika branży detektywistycznej a także indywidualny charakter Państwa zleceń nie pozwala nam na przyjęcie jednolitego modelu wyceny Naszych usług.

Jednakże w trakcie rozmowy/spotkania zagwarantujemy Państwu przygotowanie bezpłatnego kosztorysu przyszłego zlecenia. Niezwłocznie po zapoznaniu się z ogólnym zarysem sprawy przygotujemy wstępny plan wykonania tego zlecenia.

Mając wstępną wycenę usług będziemy mogli przyjąć najbardziej efektywne i ekonomicznie uzasadnienie sposobu realizacji powierzonego Nam zlecenia.

Wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom, mamy przyjemność zaprezentować przykładowy cennik oferowanych usług detektywistycznych. Prosimy jednak pamiętać, że podane ceny są orientacyjne i mogą zmienić się w zależności od rodzaju i skomplikowania sprawy, dlatego po zapoznaniu się z poniższym cennikiem zachęcamy do kontaktu z Naszym biurem w celu ustalenia szczegółów oferty.

Usługa Cena Czas realizacji
obserwacja detektywistyczna 120,00 zł/h **
Ustalenia
majątkowe nieruchomości 700,00 zł do 7 dni
majątkowe rzeczy ruchomych 700,00 zł do 7 dni
właściciela numeru telefonu 900,00 zł 5 dni
adres zamieszkania osoby 1.000,00 zł 5 dni
miejsca pracy osoby od 1.500,00 zł 7 dni
Badania DNA
pobieranie materiału genetycznego od 5.000,00 zł 14 dni
porównawcze mat. genetycznego 1.500,00 zł 14 dni
Wykrywanie podsłuchów
wykrywanie podsłuchów 35,00 zł/1 m2 2 dni
urządzeń, gps, kamer w budynkach od 1.000,00 zł 2 dni
urządzeń, gps, kamer w samochodach 600,00 zł 2 dni
Pozostałe
wykrywanie programów monitorujących telefon/smartfon/tablet/laptop/komputer * **
poszukiwanie osób / mienia * **
audyt bezpieczeństwa * **
wywiad gospodarczy * 7 dni
informatyka śledcza * **
obserwacja dronem * **
sprzęt detektywistyczny * **
pozostałe usługi detektywistyczne * **

* Wycena indywidualna zależna od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy
** W zależności od zlecenia
*** gdzie indziej niesklasyfikowane zgodne z ustawą o działalności detektywistycznej

Wszystkie podane ceny usług są cenami netto i będą powiększone o podatek 23 % VAT

Kontakt

Agencja Bezpieczeństwa i Wywiadu Gospodarczego

ul. Podhalańska 14
60-615 POZNAŃ

Koncesja MSWiA na Usługi Detektywistyczne nr RD-88/2016
Koncesja MSWiA na Ochronę Osób i Mienia nr L-0250/16

telefon: +48 732 996 112, +48 735 228 112
email:
biuro@abiwg.pl
detektyw@abiwg.pl
odszkodowania@abiwg.pl